Nieuws
Publicatiedatum: 25 augustus 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

De OR heeft klachtrecht bij aanstellingskeuringen

Soms maakt een medische keuring door de bedrijfsarts onderdeel uit van een sollicitatieprocedure. Dat heet een aanstellingskeuring. Dergelijke keuringen zijn alleen toegestaan voor functies waaraan bijzondere eisen worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan brandweermannen, piloten en beroepschauffeurs.

Klachten
Ondernemingsraden kunnen sinds 2012 klachten indienen over aanstellingskeuringen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER. Dit recht van de OR is niet vastgelegd in de WOR, maar staat in de Wet op de medische keuringen. Een klacht hoeft daarbij niet alleen over het beleid te gaan, maar kan ook betrekking hebben op individuele gevallen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over een aanstellingskeuring voor een bepaalde functie, het plaatsvinden van een aanstellingskeuring of een bepaalde gezondheidsklacht reden mag zijn voor afkeuring. Over het algemeen worden er niet veel klachten ingediend bij de commissie. Afgelopen jaar waren dat er slechts zeven. Daarnaast zijn er 30 adviesvragen gesteld aan de CKA. Dit blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.