Nieuws
Publicatiedatum: 5 oktober 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
zorgverlof

DNB: loondoorbetaling bij ziekte verkorten naar één jaar

Het volgende kabinet moet stevig ingrijpen in het vaste contract van medewerkers. Werkgevers zouden nog maar één jaar het loon moeten doorbetalen aan een zieke medewerker, in plaats van twee jaar. Dit is met name voor middel- en kleine organisaties een zware financiële last. Door dit te versoepelen, wordt het voor werkgevers weer aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden en dit helpt op den duur weer de doorstroming op de arbeidsmarkt. Dat zegt De Nederlandsche Bank in een interview met het Financieel Dagblad van 4 oktober.

Doorbetaling bij ziekte

Het versoepelen van de loondoorbetalingsplicht betekent voor werkgevers niet alleen een minder zware financiële last, maar ook een minder strenge inspanningsplicht voor het re-integratietraject van de zieke medewerker. De oproep van DNB valt op omdat sociale partners in juni een nieuw sociaal akkoord presenteerden, waarin zij vooral aandacht besteden aan het terugdringen van flexibele arbeidsvormen. Ook DNB heeft als SER-partner zich achter dit akkoord geschaard, maar komt daar nu toch nog op terug. ‘De schotten tussen verschillende contractvormen zijn nu te hoog. Het zijn gescheiden circuits geworden en werknemers met een flexibel arbeidscontract komen daar bijna niet uit’ aldus DNB-directeur Olaf Sleijpen in het FD. Volgens Sleijpen komt de beteugeling van de groei aan flexibele contracten goed aan bod in het SER-akkoord, maar blijft het vaste contract te veel buiten schot.