Nieuws
Publicatiedatum: 22 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Thuiswerken met kinderen

Een veilige werkplek, goede inkomensondersteuning en een longcovid-fonds

Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun werkplek en er moet een fonds komen voor longcovid patiënten. Bovendien moeten er werk- en inkomensregelingen komen om bij een volgende pandemie de inkomensterugval van zelfstandigen en zzp’ers op te vangen. Dat eist de FNV in een brief aan de Tweede kamer.

Werken waar je wil

Volgens vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong hebben werknemers de afgelopen twee jaar bewezen dat het werk ook vanaf huis gedaan kan worden. Het kan nu niet zo zijn dat de werkgever gaat verplichten dat iedereen weer naar kantoor moet komen. Wel moet de RI&E op orde zijn en moet de werkgever zorgen voor een veilige (thuis)werkplek. Naar aanleiding van het wetsvoorstel werken waar je wil is FNV met een SER-advies bezig.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel houdt in dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Wet flexibel werken (Wfw) wordt gewijzigd om mogelijk te maken dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

Flexwerkers

Covid heeft de vinger op de zere plek van de arbeidsmarkt gelegd aldus Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Door covid zijn met name flexwerkers er financieel flink bij ingeschoten. Daarom moet er een achtervang komen in de vorm van een inkomensregeling. Flexwerk is doorgeslagen en moet worden aangepakt.

Longcovid-fonds

Bij het FNV-meldpunt longcovid onder zorgprofessionals hebben zich binnen zes weken 4.087 mensen gemeld, waarvan 3.500 uit de zorg. Door longcovid dreigen mensen arbeidsongeschikt te worden met een inkomensterugval van 50%. FNV heeft het kabinet al een jaar geleden gewezen op de inkomensgevolgen. Ongehoord volgens vicevoorzitter Kitty Jong. Zij eist dan ook onmiddellijke actie van het kabinet. Want door gebrek aan beschermingsmiddelen aan het begin van de pandemie, is het kabinet hier medeschuldig aan.