Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Eerste Kamer neemt Participatiewet aan

De Eerste Kamer heeft afgelopen maandag ingestemd met de Participatiewet. De nieuwe wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. De bedoeling van de wet is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Werkgevers hebben de komende jaren de tijd om 125.000 arbeidsplaatsen scheppen voor arbeidsgehandicapten.
 
Als dit aantal niet wordt gehaald treedt een quotumwet in werking. Die biedt de overheid de mogelijkheid om bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek op te leggen. Als OR heeft u de taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten te bevorderen. De invoering van de nieuwe wet is daarom een mooie aanleiding om het onderwerp op de agenda van het overleg met de bestuurder te zetten.