Nieuws
Publicatiedatum: 8 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
Europese ondernemingsraad

Europese Commissie komt met tips voor veilig en gezond werken

De Europese Commissie heeft onlangs een praktische gids uitgebracht met tientallen concrete tips om werkgevers te helpen voldoen aan een veilige en gezonde werkplek. De aanleiding hiervoor was de constatering dat er nog veel bedrijfsongevallen en ziekten voorkomen doordat werkgevers zich niet aan Europese wetgeving houden. Zo gingen er (in 2013) 300 miljoen werkdagen verloren door werkgerelateerde ongevallen en gezondheidsproblemen. Voer voor ondernemingsraden: een veilige,  gezonde werkplek en zo min mogelijk psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is vaak het hoofdthema van de OR.

Wettelijk verplicht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. De belangrijkste verplichting is de risicobeoordeling in de vorm van een periodieke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor iedere gemeld ernstig letsel zijn er 300 bijna-ongevallen, zo meldt de gids. Verzamel als OR dus ook alle informatie over bijna-ongevallen en verwerk dit in de RI&E. Gebruik een online risicobeoordelingstool zoals de OiRa-tool om de stappen van risicobeoordeling te doorlopen.

Werknemers met hoger risico

Houd in de risicobeoordeling ook rekening met de personeelssamenstelling. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met werknemers die bijzonder kwetsbaar zijn. Denk aan werknemers met een beperking, zwangere vrouwen of onervaren personeel.

Preventie

Opvallend is dat er veel nadruk wordt gelegd op preventie. Gelukkig heeft u na de wijzigingen van de Arbowet 1 juli 2017 ook meer zeggenschap over preventie. U heeft vanaf dan namelijk ook instemmingsrecht over de aanstelling van de preventiemedewerker. Vanaf dan moet de OR ook samenwerken met de preventiemedewerker. Zorg dat u hierop voorbereid bent.

Download de gratis EU-gids hier