Nieuws
Publicatiedatum: 21 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
FNV vakbonden

FNV: laat arbeidsinspectie handhaven op aanwezigheid OR

Naar aanleiding van de 400 meldingen bij de arbeidsinspectie over de gevolgen van te zwaar tilwerk bij de bagage-afhandelaars op Schiphol wil de FNV dat de arbeidsinspectie meer regie neemt bij het voorkomen van beroepsziektes en bedrijfsongevallen. Daarom moet de inspectie gaan handhaven op de verplichte instelling van een OR bij organisaties met meer dan 50 werknemers, want die kunnen intern toezien op veilig en gezond werken. Werkgevers zouden ook verplicht moeten worden beroepsziekten te melden bij de arbeidsinspectie en een verzekering af te sluiten tegen beroepsziekten en bedrijfsongevallen.

Handhaving instelling OR

Een op de drie organisaties die volgens de Wet op de ondernemingsraden een OR zou moeten hebben, heeft die nu niet. Daarom wil de FNV dat de arbeidsinspectie een extra taak moet krijgen: het handhaven van de wettelijk verplichte instelling van een OR vanaf 50 medewerkers. Bij de handhaving hoort ook het geven van boetes, net als in de ons omringende landen. Volgens de Arbowet is een OR in organisaties noodzakelijk om gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor veilig en gezond werken, inclusief de aanstelling van een preventiemedewerker en een vertrouwenspersoon.

Beroepsziekten melden

Per jaar maken 200.000 werknemers een ernstig ongeval op het werk mee, waarvan zo’n 70 met dodelijke afloop. Voor ernstige bedrijfsongevallen geldt een meldingsplicht bij de arbeidsinspectie. Maar die is er niet bij beroepsziektes, en dat wil de FNV wel. In Nederland lopen jaarlijks meer dan 30.000 werknemers een beroepsziekte op. Elk jaar sterven er 4.100 mensen aan een beroepsziekte. De vakbond wil dat ook dat de arbeidsinspectie gaat handhaven en boetes oplegt als er niet is gemeld.

Verplichte verzekering

De FNV wil verder dat werkgevers verplicht worden een verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten afsluiten. Daarmee wordt iedere werknemer die het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval of een erkende beroepsziekte op een gelijke wijze gecompenseerd voor de geleden schade. Omdat de verzekeringspremie omhoog gaat bij een groter beroep op de verzekering, is er een financiële prikkel om meer aan preventie te gaan doen voor werkgevers.