Nieuws
Publicatiedatum: 2 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Geslacht belangrijkste grond discriminatie arbeidsmarkt

In 2018 ontving het College voor de Rechten van de Mens maar liefst 4.583 vragen en meldingen over vermoedelijke discriminatie en mensenrechten. De meeste meldingen betroffen discriminatie vanwege geslacht. Van de 741 vragen en meldingen over de grond geslacht ging maar liefst 80% over discriminatie op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat meer dan de helft (61%) van de vragen en meldingen over de grond geslacht betrekking had op discriminatie vanwege zwangerschap. De WOR bepaalt dat u als ondernemingsraad een belangrijke rol heeft in het waken tegen discriminatie.

De rol van de ondernemingsraad

Als OR bent u (mede-)verantwoordelijk voor het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie. Dit staat in artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat niet alleen om het waken tegen discriminatie in het ‘algemeen’, maar ook het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming in het bijzonder. Een gedragscode antidiscriminatie kan helpen discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan. Gebruik uw initiatiefrecht om een gedragscode voor te stellen.

Driekwart organisaties neemt maatregelen tegen discriminatie

Ongeveer driekwart van de organisaties in Nederland neemt maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Organisaties kunnen procedures aanpassen, maar ook voorlichting geven aan werknemers. Denk aan voorlichting over hoe om te gaan met (onbewuste) vooroordelen tijdens selectieprocedures.