Nieuws
Publicatiedatum: 16 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Rechtzaak

Gewonde werknemer die thuis met vuurwerk knoeit, krijgt toch loon doorbetaald

Een dakdekker knutselde in zijn vrije tijd in zijn schuurtje met vuurwerk. Hij raakte daardoor ernstig verwond aan zijn hand. Eigen schuld, dikke bult, vond de werkgever. Hij zette de loonbetaling bij ziekte stop. Dat pikte de werknemer niet en die stapte naar de rechter. En die gaf de werknemer ook nog eens grotendeels gelijk.

Opzet

Bij de rechter lag de vraag voor of de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zijn eigen schuld was. Volgens artikel 7:629 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek hoeft een werkgever namelijk geen loon door te betalen als een werknemer met opzet een ongeval veroorzaakt en hierdoor zelf arbeidsongeschikt raakt. De werkgever vond dat de dakdekker zichzelf met opzet in gevaar had gebracht. De werknemer vond van niet: hij wilde alleen maar vuurwerk afsteken en had niet de bedoeling zichzelf te verwonden. Ook vond de werknemer dat de werkgever pas erg laat had besloten om het loon stop te zetten. Dit was ruim een maand na het voorgeval, dat op 8 november 2020 plaatsvond. Pas op 29 december liet de werkgever weten dat de loonbetaling stopt.

Uitspraak

De kantonrechter is het eens met de werknemer en ziet in deze zaak geen opzet tot het veroorzaken van een ongeval. De rechter oordeelt dus dat de werknemer gewoon recht heeft op 70% van zijn brutoloon, dat € 2.680,77 per vier weken bedraagt. Daar komt een aanvulling tot 100% van het loon bij. Dit staat in de cao Bouwbedrijf, waar de organisatie van de werknemer onder valt. De rechter gaf wel aan dat een mogelijke bodemprocedure er nog toe kan leiden dat de werkgever de opslag niet hoeft te betalen.