Nieuws
Publicatiedatum: 23 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Goede belangenbehartiging in meeste OR’en ver te zoeken

Ondernemingsraden in Nederland zijn geen goede afspiegeling van hun achterban. Met name medewerkers met een flexibele aanstelling, allochtonen en jongeren worden zwaar ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit het OR Trends 2017, een peiling onder bijna 900 OR’en, van Performa. Dat is een gemiste kans voor deze OR’en. Een goede afspiegeling zorgt namelijk voor een betere belangenbehartiging. Bovendien worstelen veel OR’en met vacante zetels. Hoog tijd dus om alle in de organisatie werkzame personen bij de medezeggenschap te betrekken.

Allochtonen te weinig in OR

OR’en zijn nog te weinig inclusief voor (westerse en niet westerse) allochtonen. De gemiddelde OR bestaat voor 93,5% uit autochtonen en voor 6,5% uit allochtonen. Dat is gek, want ongeveer 20% van de totale werkzame beroepsbevolking bestaat uit allochtonen. Bij een evenredige verdeling zou de gemiddelde OR dus ook voor 20% uit allochtone medewerkers bestaan. Bovendien is dit cijfer een verslechtering ten opzichte van 2015. Toen was nog 7,2% van de OR-leden allochtoon.

OR een club voor middelbare leeftijd

De OR bestaat voor 60% uit 36- tot 55-jarigen, dit terwijl zij 44% van de werkzame beroepsbevolking vormen. Deze groep is dus zwaar oververtegenwoordigd binnen de OR. Jongeren onder de 35 vormen 36% van de werkzame beroepsbevolking, en gemiddeld maar 16% van de OR. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd. De oorzaak van deze ondervertegenwoordiging is (deels) te vinden bij de jongeren zelf. Zij stellen zich maar mondjesmaat verkiesbaar. Kieslijsten bestaan gemiddeld voor 17% uit jongeren tot 35 jaar.

Geen plek in OR voor flex

98% van de OR-leden heeft een vast contract. Van de werkzame beroepsbevolking heeft maar 66% een vast contract. Vrijwilligers en zzp’ers maken samen 19% uit van de werkzame beroepsbevolking. Toch zijn er maar weinig organisaties waarbij zzp’ers en vrijwilligers zich verkiesbaar mogen stellen voor de OR of voor de OR mogen stemmen. Zij kunnen alleen kiesrecht verkrijgen door middel van een aanpassing van het reglement, hier maken maar weinig organisaties gebruik van (18% van de organisaties die met zzp’ers werken).

Nieuwsgierig naar meer resultaten? Download hier het onderzoek