Nieuws
Publicatiedatum: 22 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
seksuele intimidatie

Hamer komt met handreiking seksueel grensoverschrijdend gedrag

Eindelijk is er een handreiking voor organisaties over hoe ze moeten omgaan met meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het biedt inzicht in de te nemen stappen en dilemma’s, randvoorwaarden en mogelijkheden om op een menselijke en passende manier om te gaan met een melding. De handreiking is opgesteld door Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en gepresenteerd op 17 mei.

Vier fasen

De handreiking onderscheidt vier fasen:

  • Fase 0. Wees voorbereid op een melding. Zorg dat er een menselijk en uitvoerbaar meldproces is vastgelegd hoe te handelen bij meldingen. Realiseer daarbij dat elke situatie anders is.
  • Fase 1. Kies de passende opvolging zodra er een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedaan. Formuleer de doelen en randvoorwaarden en informeer de betrokkenen.
  • Fase 2. Loop het traject van de gekozen opvolging zorgvuldig en consequent door. Leidt het tot besluiten en gevolgen? Deel die dan zorgvuldig met de betrokkenen en leg ze ook vast.
  • Fase 3. Leer van het meldproces. Evalueer de situatie en het gekozen traject, pas zo nodig de meldprocedure aan en kijk hoe herhaling in de toekomst is te voorkomen.