Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoe houden we werknemers fit?

De werkgever kan een bijdrage leveren om werknemers fit te houden. Dat is plezierig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Fitte werknemers houden het werk langer vol. Werkgevers kunnen leefstijlprogramma’s op de werkplek opzetten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over stoppen met roken, meer bewegen of gezonder eten. Uit promotieonderzoek door de VU en TNO naar het rendement van deze leefstijlprogramma’s op de werkplek blijkt echter dat de inspanningen van de werkgever helemaal niet werken! De leeftijdsprogramma’s hebben geen enkel effect. De bedrijfsfitnessmogelijkheden worden bijvoorbeeld vooral benut door de werknemers die toch al sporten en voldoende bewegen. De onderzoekster adviseert dan ook de programma’s vooral te richten op de medewerkers die het nodig hebben en niet op alle medewerkers. Daarmee wordt de investering van de werkgever rendabeler, omdat er concreet wat gedaan kan worden voor en met de medewerkers die een ongezonde leefstijl hebben. Dit onderzoek is een goede aanleiding om dit onderwerp als OR weer te bespreken met uw bestuurder. Uw OR heeft immers een stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekteverzuim. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.