Nieuws
Publicatiedatum: 11 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoge Raad bepaalt: slapend dienstverband mag niet

Werkgevers mogen zieke werknemers niet in dienst houden na twee jaar ziekte om zo het uitbetalen van een ontslagvergoeding te vermijden. Het zogeheten slapend dienstverband is al lange tijd onderwerp van discussie. Werkgevers moeten zieke werknemers twee jaar loon betalen. Veel werkgevers houden ook na deze twee jaar de zieke werknemer op papier in dienst. De werknemer ontvangt hierdoor geen loon, maar ook geen ontslagvergoeding. Deze constructie getuigt niet van goed werkgeverschap, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs. Dit advies van de Hoge Raad was het antwoord op de vragen die door de kantonrechter in april 2019 werden gesteld. Hij constateerde toen dat er veel zaken waren over slapende dienstverbanden.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie bij het UWV aanvragen voor het betalen van een transitievergoeding aan zieke werknemers. Het niet willen betalen van een dure ontslagvergoeding is dan ook geen goed argument om de werknemer in dienst te houden, aldus de Hoge Raad. Zijn er in het personeelsbestand van uw organisatie nu veel werknemers met een slapend dienstverband? Zet het onderwerp dan op de agenda en wijs uw bestuurder op de compensatieregeling én de deadline. Voor deze gevallen geldt namelijk, dat uw bestuurder deze medewerkers voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben. Alleen dan krijgt de werkgever de uitbetaalde transitievergoedingen terug van het UWW.

Uitzondering re-integratie

De enige uitzondering, waarbij een zieke werknemer na twee jaar nog wel in dienst mag worden gehouden, is sprake is van een reële kans op re-integratie. Als OR heeft u natuurlijk geen inspraak op individuele gevallen. Wel heeft u instemmingsrecht als het gaat om re-integratiebeleid. Wil u bestuurder het re-integratiebeleid veranderen of wijzigen? Dan kunt u een instemmingsaanvraag verwachten.