Nieuws
Publicatiedatum: 10 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Hoge werkdruk door wervingsproblematiek zaak OR

Maar liefst 60% van de werkgevers die meer wervingsproblemen verwachten, denkt dat dit tot een hogere werkdruk onder de medewerkers zal leiden. Dit kan leiden tot overbelasting en uitval van personeel. Steeds meer organisaties verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. In 2018 zijn dit vier op de tien bedrijven, ten opzichte van 30% van de werkgevers die dit in 2017 verwachtte. Deze wervingsproblematiek komt voort uit een tekort aan kandidaten voor openstaande vacatures, maar ook een gebrek aan de benodigde vakkennis en werkervaring onder sollicitanten. Zo bleek onlangs uit enquêteonderzoek van het UWV naar personeelswerving onder ruim 6.700 bedrijven.

Hoge werkdruk zaak ondernemingsraad

Werkdruk behoort tot de psychosociale arbeidsbelasting. De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 van de WOR) en een stimulerende taak (artikel 28 van de WOR) op het gebied van arbeidsomstandigheden. Uw OR kan bij de aanpak van werkdruk letten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Bespreek met uw bestuurder hoe het met de werkdruk is gesteld en welke maatregelen er nodig zijn.

Let op: instemmingsrecht

Grote kans dat uw bestuurder maatregelen gaat treffen om de wervingsproblematiek op te lossen. Denk aan het structureel bieden van andere (betere) arbeidsvoorwaarden of het aanpassen van het wervingsbeleid. Dan kan het gaan om een voorgenomen wijziging tot het aanpassen van het aanstellingsbeleid of wijziging van het beloningssysteem. Dergelijke wijzigingen zijn instemmingsplichtig en dienen ter instemming aan uw ondernemingsraad te worden voorgelegd.