Nieuws
Publicatiedatum: 14 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Hoger onbelast vergoeden aan medewerkers

De Werkkostenregeling wordt verruimd per 1 januari 2020, zodat werkgevers tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan medewerkers. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% wordt verhoogd. Deze zogeheten vrije ruimte is het percentage van de totale bruto loonsom dat uw bestuurder onbelast mag vergoeden. Let op: dit geldt alleen voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Vooral MKB-werkgevers hebben hier dus profijt van. Boven de 400.000 euro blijft de vrije ruimte van 1,2% gelden.

Andere wijzigingen WKR

Naast bovengenoemde verruiming is er nog een aantal andere aanpassingen die het uw bestuurder makkelijker maakt om hogere vergoedingen aan te bieden. Zo vallen de kosten van een aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen. Dat betekent dat uw bestuurder dit onbelast mag vergoeden, terwijl het niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Ook mag uw bestuurder medewerkers 20% korting geven op eigen producten, zolang dit niet de waarde van € 500 per jaar overschrijdt.

WKR op de overlegagenda

Zet de verruiming van de WKR op de overlegagenda met de bestuurder. Doordat de bestuurder meer ruimte heeft om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers, kan het zo zijn dat de secundaire arbeidsvoorwaarden verruimd worden.