Nieuws
Publicatiedatum: 2 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Hogere boete bij ontbreken RI&E

De boete voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is verhoogd van € 3.500 naar € 4.000. Ook andere overtredingen van de Arbowet worden voortaan zwaarder bestraft. Zo is de boete voor het ontbreken van het plan van aanpak gestegen van € 750 naar maar liefst € 3.000. Deze wijziging is in de zomer ingegaan en gepubliceerd in de Staatscourant. De reden van het aanscherpen van deze regelgeving, is dat veel organisaties zich niet hielden aan de wetgeving. Zo bleek uit onderzoek van de Inspectie SZW dat in 2018 slechts 45% van de Nederlandse organisaties een RI&E had.

Ondernemingsraad & instemmingsrecht

Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol als het gaat om goede arbeidsomstandigheden in uw organisatie. De Arbowet schrijft voor dat elke organisatie met minimaal 1 fte een RI&E moet maken, met bijpassend Plan van aanpak. De OR heeft instemmingsrecht met zowel de RI&E en het Plan van aanpak. Ga zelf ook richting achterban aan de slag met arbeidsomstandigheden, stimuleer dat medewerkers betrokken worden en zelf mee kunnen denken over oplossingen. Dit levert werkbare oplossingen op die mensen gaan gebruiken.

Direct na de zomer aan de slag met de RI&E

Is er in uw organisatie nog geen RI&E of Plan van aanpak? Dat is een goede reden om direct aan de slag te gaan met het arbobeleid binnen uw organisatie. De verhoogde boetes voor het niet naleven van de wetgeving is voor de bestuurder ook een extra motivatie om het arbobeleid binnen de organisatie op de rit te krijgen.