Nieuws
Publicatiedatum: 25 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Hogere boete voor ontbreken RI&E

Organisaties die niet voldoen aan de eisen van de Arbowet, zoals het hebben van een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E), kunnen binnenkort rekenen op hogere boetes. Een bedrijf met 500 of meer werknemers krijgt voor het ontbreken van de RI&E nu een boete van maximaal € 3.000. Dit wordt verhoogd naar € 4.500. Ook andere overtredingen van de Arbowet worden binnenkort strenger beboet. Zo gaat de maximale boete voor het ontbreken van het Plan van Aanpak van € 750 naar maar liefst € 3.000. Hiertoe moet de zogenaamde Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving voor de zomer worden aangepast. Zo bleek onlangs uit de Kamerbrief van Tamara Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Ondernemingsraad & instemmingsrecht

Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol als het gaat om goede arbeidsomstandigheden in uw organisatie. De Arbowet schrijft voor dat elke organisatie met minimaal 1 fte een RI&E moet maken, met bijpassend Plan van aanpak. De OR heeft instemmingsrecht met zowel de RI&E en het Plan van aanpak. Ga zelf ook richting achterban aan de slag met arbeidsomstandigheden, stimuleer dat medewerkers betrokken worden en zelf mee kunnen denken over oplossingen. Dit levert werkbare oplossingen op die mensen gaan gebruiken.

Verhoogde boete is sterk argument

Is er in uw organisatie nog geen RI&E of Plan van aanpak? Zet dit dan meteen op de overlegagenda met de bestuurder. De verhoogde boetes voor het niet naleven van de wetgeving is voor de bestuurder ook een extra motivatie om het arbobeleid binnen de organisatie op de rit te krijgen. Gebruik deze voorbeeldbrief om de RI&E op de overlegagenda met de bestuurder te zetten.