Nieuws
Publicatiedatum: 8 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Gezondheid op het werk

Hulp bij opzetten vitaliteitsbeleid

Organisaties die ondersteuning nodig hebben bij het opzetten van vitaliteitsbeleid kunnen via het nieuwe programma Vitaal Bedrijf onafhankelijk en praktisch advies krijgen. Het programma zet zich in voor de optimale fysieke en mentale gezondheid van werknemers en met tools als een oriëntatiescan, advies en ondersteuning door deskundigen.

Gezondheid

Gezond en vitaal personeel voorkomt grootschalig ziekteverzuim en verhoogt de productiviteit van het personeel en leidt tot meer resultaat. Het is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, welzijn & sport en Sociale Zaken & Werkgelegenheid en de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, waar de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland achter zitten.

Vignet

Organisaties die meedoen aan het programma en een vitaliteitsportfolio opbouwen, komen in aanmerking voor het vignet Vitaal Bedrijf. Dit is een bewijs van goed vitaliteitsbeleid en uitvoering binnen uw organisatie. Het vignet wordt uitgereikt door een van de betrokken bewindspersonen. Organisaties kunnen zich aanmelden op de website vitaalbedrijf.info.

Speerpunt

Gezond en veilig werken is een speerpunt voor elke OR. Elke werkgever heeft volgens de Arbowet de taak om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en het is de taak van de OR om hier op toe te zien. Vraag uw bestuurder dus om ook mee te doen met dit programma. Dat het afkomstig is van werkgevers en overheid samen, helpt hem misschien over de brug.