Nieuws
Publicatiedatum: 11 maart 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Inspectie experimenteert met verbeterplannen

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil experimenteren met de mogelijkheid dat organisaties na een ongeval zelf een verbeterplan maken met preventieve maatregelen. Zo’n verbeterplan geldt als een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat de bestuurder hiervoor instemming van de ondernemingsraad nodig heeft, zo bepaalt artikel 27 lid 1d van de WOR. De mogelijkheid van verbeterplannen is een van de maatregelen die de Inspectie wil nemen om het groeiend aantal arbeidsongevallen het hoofd te bieden. De Inspectie is op dit moment ook bezig met uitbreiding van het aantal inspecteurs om de balans tussen ongevalsonderzoek en proactieve inspecties te herstellen.

Meer ongevallen in kleine bedrijven

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. In 2017 was dat aantal ook al gestegen. De Inspectie geeft aan dat dit (deels) te wijten is aan de groeiende economie. Omdat er sneller en efficiënter gewerkt moet worden, ontstaan er meer onveilige situaties en ongelukken. Het aantal arbeidsongevallen in kleine bedrijven is met 67 per honderdduizend werknemers aanzienlijk hoger dan bij grote bedrijven, waarbij 11 per honderdduizend werknemers betrokken zijn bij een arbeidsongeval.

Stimulerende rol artikel 28 WOR

Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol in het stimuleren van de naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, zo bepaalt artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zet het arbobeleid op de overlegagenda, denk aan het vernieuwen van de RI&E. Wijs uw bestuurder op de zware financiële consequenties van het niet melden van een meldingsplichtig ongeval. Die boete kan namelijk oplopen tot maar liefst € 50.000.

Melding: online en telefonisch

Leidt een bedrijfsongeval tot de dood, dan dient uw bestuurder dit telefonisch te melden aan de Inspectie SZW via het gratis telefoonnummer 0800-5151. Overige meldingsplichtige ongevallen kunnen ook telefonisch worden gemeld via dit telefoonnummer of online via www.inspectieszw.nl.