Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Inspectie gaat persoonlijke beschermingsmiddelen controleren

Werkgevers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig en gezond mogelijk kan worden uitgevoerd. Als eerste moet de werkgever risico’s zo veel mogelijk verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een helm, gehoorbescherming of een veiligheidsbril aan de werknemers ter beschikking te stellen.  De Inspectie SZW gaat van 9 mei tot en met eind oktober 2016 controleren of werknemers op een goede manier gebruikmaken van zulke persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen bij geconstateerde overtredingen. Dat kan bijvoorbeeld als werkgevers geen beschermingsmiddelen geven of als werknemers bewust geen gebruik maken van deze beschermingsmiddelen. Voor uw ondernemingsraad kan deze actie van de Inspectie SZW een reden zijn om dit onderwerp op de agenda te zetten.