Nieuws
Publicatiedatum: 14 oktober 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Inspectie SZW brengt risico’s oneerlijk werk in kaart

Inspectie SZW heeft in het rapport de Staat van eerlijk werk de belangrijkste risico’s in kaart gebracht als het gaat om eerlijk werk en uitbuiting in Nederland. Uit het rapport blijkt dat vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt risico lopen op uitbuiting en onderbetaling. Zo krijgen vooral mensen met een laag loon en een flexibel contract en laagbetaalde zzp’ers te maken met onderbetaling, te lange werktijden en uitbuiting.

Zeven mechanismen

Inspectie SZW heeft zeven mechanismen gedistilleerd die oneerlijke praktijken in de hand werken:

  1. Toenemende internationale concurrentie die de lonen drukken;
  2. Ruim internationaal aanbod van goedkope arbeid door vrij verkeer;
  3. Digitalisering en groei van de platformeconomie;
  4. Onderbetaling en schijnconstructies krijgen de ruimte door veel verschillende toegestane arbeidsrelaties;
  5. Vluchtig ondernemerschap door de mogelijkheid van turboliquidaties;
  6. Geringe pakkans bij fraude creëert ruimte voor uitkeringsfraude en zwartwerk;
  7. De aanwezigheid van kwetsbare groepen maakt uitbuiting en ernstige benadeling mogelijk.