Nieuws
Publicatiedatum: 30 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
geintimideerde vrouw

Intimiderend gedrag op de werkvloer schering en inslag

In Nederland hebben bijna drie miljoen werknemers te maken met vernederend en kleinerend gedrag van hun leidinggevende. 40% heeft te maken gehad met verbale agressie op het werk en 22% met grensoverschrijdend gedrag. Deze cijfers zijn afkomstig uit een CNV-onderzoek onder een groep van 2.400 werknemers.

Met buikpijn naar het werk

De cijfers liegen er niet om, meer dan 13% van de respondenten gaat wel eens met buikpijn naar werk of geeft aan dat de werksfeer op de werkvloer leidt tot veel stress. Vaak heeft dit te maken met de onvoorspelbaarheid van de manager (15%), waardoor er een angstcultuur ontstaat (11%). Van de respondenten geeft 8% aan dat het gedrag van de manager of de sfeer op de werkvloer een burn-out heeft veroorzaakt.

Vrouwen vaker een burn-out

Uit de cijfers van het CNV-onderzoek blijkt dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag en intimidatie dan mannen, 37% versus 26%. Van de vrouwen geeft 16% aan zelfs van baan te zijn gewisseld vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen 9% bij de mannen. Vrouwen melden zich vaker ziek vanwege grensoverschrijdend gedrag en zijn vaker slachtoffer van een burn-out dan mannen.

Rol werkgever

In 16% van de gevallen treedt de werkgever niet op en 33% weet niet eens wat er speelt in de organisatie. ‘Dit geeft aan dat voor bijna de helft niets is geregeld: er wordt niet opgetreden of men weet het simpelweg niet.’ Aldus Piet Fortuin, voorzitter van der CNV. Een kwart van de respondenten weet niet waar ze met klachten over agressie en intimidatie terecht kunnen. De CNV doet een beroep op werkgevers om snel werk te maken van een veilige werkomgeving, want de gevolgen voor werknemers zijn groot.

Rol OR

De OR heeft een bevorderende taak op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het goed om als OR de vinger aan de pols te houden, door bijvoorbeeld in de een-op-een gesprekken met collega’s te informeren en te inventariseren hoe veilig de medewerkers zich voelen in de organisatie. Als misstanden bij de OR worden gemeld, kan de OR het thema veiligheid aankaarten bij de bestuurder in hun gezamenlijk overleg. Ook kan de OR de vertrouwenspersoon inschakelen.