Nieuws
Publicatiedatum: 25 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
inspectie szw

Jaarplan Inspectie SZW: strenge handhaving RI&E

De Inspectie SZW heeft het jaarplan 2020 bekendgemaakt. In het jaarplan beschrijft de Inspectie op welke punten ze zich het komend jaar zal richten. In 2020 zal Inspectie meer inzetten op voorlichting en handhaving als het om arbozorg gaat. Een belangrijk plicht voor alle bedrijven is het hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie. Ofwel: de RI&E. Slechts een derde van de organisaties voldoet op dit moment aan deze wettelijke verplichting. Heeft uw organisatie geen RI&E? Dan zal de Inspectie direct een boete uitdelen. Agendeer als OR dan ook nu al de RI&E als onderwerp op de overlegagenda.

Inspectie SZW erkent belang OR

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol als het gaat om arbeidsomstandigheden in de organisatie. Zo heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht met zowel de RI&E als het plan van aanpak. De Inspectie gaat naast controle op de aanwezigheid van een RI&E ook strenger handhaven als het gaat om gevaarlijke stoffen. Daarbij ziet de Inspectie ook het belang van de ondernemingsraad. Zo beschrijft in de Inspectie in het jaarplan dat ze arboprofessionals én ondernemingsraden bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen wil empoweren.

Empowerment OR

Na navraag licht de Inspectie SZW deze beoogde empowerment van de OR verder toe: ‘Leden van ondernemingsraden kunnen een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Zij kunnen bijvoorbeeld vragen naar de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), de stoffenlijsten en de blootstellingsbeoordeling van hun bedrijf. En deze onderwerpen op de agenda van de overlegvergadering zetten en er met de bestuurder over praten. Ze kunnen ook het gesprek aangaan met de bedrijfsarts of de arbeidshygiënist. Wij zien in de praktijk dat ondernemingsraden een nog grotere rol hierin kunnen spelen. Daarom gaan we hen de komende tijd tools aanreiken die hen kunnen helpen om deze rol in te vullen. Zoals de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen, de Stoffencheck en de Handreiking vervangingsbeleid.’ Wordt vervolgd dus!