Nieuws
Publicatiedatum: 9 februari 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Kabinet benoemt regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag

Het kabinet stelt een speciale regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan, in antwoord op de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en Ajax. Een regeringscommissaris is iemand die speciale taken uitvoert in opdracht van de regering om een maatschappelijk probleem versneld op te lossen.

Mariëtte Hamer

Het gaat om de huidige voorzitter van de Sociaal Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, Mariëtte Hamer. Zij gaat het kabinet gevraagd en ongevraagd advies geven bij een speciaal actieplan. Hamer moet de verandering in gang zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Daarbij hoort ook het organiseren van een maatschappelijk debat.