Nieuws
Publicatiedatum: 28 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Schijnzelfstandigheid

Kabinet maakt aanpak Schijnzelfstandigheid bekend

Het kabinet heeft besloten om uiterlijk per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid op te heffen en het toezicht bij de Belastingdienst te versterken. Daarnaast zet het kabinet in op betere contractvormen, fiscale regelingen voor werkenden meer gelijk te trekken en de sociale zekerheid voor zelfstandigen te versterken. Op deze manier zorgt het kabinet voor meer duidelijkheid of iemand werkt als zelfstandige of als werknemer. Dat blijkt uit een gezamenlijke Kamerbrief van 24 juni van de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Coalitieakkoord

Het kabinet neemt conform het coalitieakkoord samenhangende maatregelen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het opheffen van het moratorium is daar een onderdeel van en door het vroegtijdig aankondigen van het opheffen ervan kan de markt zich vroegtijdig voorbereiden. Ook het voornemen van Minister Van Gennip van Sociale Zaken om op korte termijn aanvullende stappen te nemen in relatie tot de arbeidsmarkt past in dit plaatje.

Opheffen handhavingsmoratorium

Het opheffen van het handhavingsmoratorium heeft nogal wat voeten in aarde waarbij verschillende instanties betrokken zijn, zoals de Belastingdienst, het UWV en de Arbeidsinspectie nauw betrokken zijn. Dat geldt ook voor de sociale partners en andere belangrijke stakeholders en sectoren zoals bouw, zorg, onderwijs en cultuur.  Daarmee wordt al deze zomer gestart waarbij ook de budgettaire consequenties worden meegenomen.