Nieuws
Publicatiedatum: 17 maart 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Kleine organisaties snappen arbowetgeving niet

Uit de Monitor Arbo in bedrijf blijkt dat het voor organisaties niet altijd eenvoudig is om alle arbowetgeving goed te doorgronden. Vooral kleine organisatie lukt het vaak niet om aan alle systeemverplichtingen uit de arbowetgeving te voldoen.

Plan van aanpak, RI&E en de preventiemedewerker

Veel van deze bedrijven hebben bijvoorbeeld geen Plan van aanpak, geen preventiemedewerker en geen RI&E, terwijl die wel verplicht zijn. De OR kan een belangrijke rol spelen, want de OR heeft een stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bovendien geldt het instemmingsrecht bij veel arbothema’s. Kijk of uw organisatie aan de verplichtingen van de wetgeving voldoet en bespreek dit met de bestuurder.

Wilt u meer weten over het instemmingsrecht? Bekijk dan deze checklist.