Nieuws
Publicatiedatum: 3 juli 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Kwart kantoren slecht klimaat

Uit een onderzoek van ingenieursbureau Search in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research blijkt dat een kwart van de kantoren een ongezond werkklimaat heeft. Bij maar liefst de helft van de onderzochte werkplekken was het CO2-gehalte in de lucht te hoog. Verder is bij bijna 40% van de kantoren ongewenste aantallen schadelijke schimmels en bacteriën gemeten en was bij bijna driekwart van de kantoren de luchtvochtigheid te laag. De belangrijkste oorzaak van het slechte klimaat in kantoren is een gebrek aan ventilatie.

Risico inventarisatie

Het is de taak van uw OR om een gezonde werkomgeving te stimuleren. Ga dus eens na bij uw achterban of er klachten zijn over het kantoorklimaat. Is dit het geval? Dan kan dat aanleiding zijn om het onderwerp op de agenda te zetten en om er meer aandacht aan te besteden in de komende Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).