Nieuws
Publicatiedatum: 28 oktober 2015 | Geschreven door: Wander de Groot

Liever geen diagnose burn-out

Volgens de Stichting Burnout is er soms duidelijk sprake van een burn-out, maar stellen bedrijfsartsen toch een andere diagnose. Burn-out is een arbeid gerelateerde ziekte die lang kan duren en de werkgever veel geld kan kosten. De werknemer moet officieel worden ziek gemeld en kan de werkgever aansprakelijk stellen. Werkgevers zitten hier meestal niet op te wachten. Bedrijfsartsen voelen namelijk regelmatig druk vanuit de werkgever om de diagnose burn-out bij een werknemer te voorkomen. De werknemer krijgt dan een diagnose die niet werk-gerelateerd is. OVAL en Astri hebben dit onderzocht. Ongeveer de helft van de bedrijfsartsen krijgt hier volgens OVAL en Astri mee te maken. Inmiddels is de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek begonnen naar binnengekomen meldingen bij de Stichting Burnout. Voor de OR kan dit aanleiding zijn om de ziekteverzuimcijfers met de bestuurder te bespreken. Van belang daarbij is natuurlijk de preventie. De OR heeft een stimulerende taak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bespreek hoe een burn-out is te voorkomen.