Nieuws
Publicatiedatum: 11 februari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Maaltijdbezorgers Deliveroo hebben recht op arbeidsovereenkomst

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. In februari 2018 besloot maaltijddienst Deliveroo om de arbeidsovereenkomsten met de bezorgers niet meer te verlengen, maar voortaan te werken met een zogeheten overeenkomst van opdracht. FNV stapte naar de kantonrechter. Ze vindt dat binnen de rechtsverhouding tussen de bezorgers en werkgever er sprake is van een gezagsverhouding. Zo is de partnerovereenkomst tussen de bezorger en het bedrijf niet onderhandelbaar. De kantonrechter is het met de vakbond eens, zo bleek onlangs uit uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Cao van toepassing

De rechter oordeelde niet alleen dat de bezorgers werknemers zijn, maar ook dat ze onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen. Er is namelijk sprake van vervoer van goederen over de weg. Deliveroo moet nu met terugwerkende kracht de cao gaan naleven.

Inclusieve OR?

Over het algemeen zijn medewerkers met een flexibel dienstverband ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap, zo bleek uit het onderzoek OR Trends 2017. Zijn er in uw organisatie veel zzp’ers aan het werk? U kunt er als ondernemingsraad voor zorgen dat zelfstandigen meer zeggenschap krijgen. Door aanpassing van het OR-reglement, kunt u bijvoorbeeld regelen dat zij (eerder) kiesrecht krijgen in uw organisatie.