Nieuws
Publicatiedatum: 16 november 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Managers begrijpen niets van werkstress

Managers in Nederlandse organisaties hebben weinig kennis over werkstress en de oorzaken hiervan. Zo is meer dan de helft (58%) van de Nederlandse managers ervan overtuigd dat werkstress onder werknemers wordt veroorzaakt door te veel taken. Zo bleek uit onderzoek naar werkstress dat onderzoeksbureau GfK deed in opdracht van Arbo Unie. ‘Onjuist,’ aldus professor Willem van Rhenen, lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie. Te weinig autonomie van medewerkers en gebrek aan steun van leidinggevenden spelen een grote rol bij werkstress.

Gebrek aan autonomie grootste probleem

Werknemers die last hebben van werkdruk, hebben volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 onder andere te maken met:

  • Hoge taakeisen en weinig regelmogelijkheden (33%)
  • Lage autonomie (42%)
  • Ongewenst gedrag of conflicten op het werk met collega’s of de leidinggevende (26%)

OR & RI&E

Ga na of uw Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voldoende rekening houdt met het voorkomen van werkstress. U bent als OR medeverantwoordelijk voor het voorkomen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Gebruik deze checklist om te zien of uw PSA-beleid up to date is.