Nieuws
Publicatiedatum: 10 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Arbeidsrisico's

Meer dan 50% van arbeidsongevallen wordt niet gemeld

Uit een scan van de Arbeidsinspectie komt naar voren dat in meer dan 50% van de arbeidsongevallen er geen melding wordt gemaakt bij de Arbeidsinspectie. Om het fenomeen ondermeldingen aan te pakken, stelt de Arbeidsinspectie een plan van aanpak op. Dit blijkt onder andere uit het Jaarverslag van de Arbeidsinspectie 2021.

Arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct worden gemeld aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie onderzoekt in eerste instantie of er voldoende aanknopingspunten zijn voor vervolgonderzoek. In 2021 zijn er 3.482 arbeidsongevallen bij de Arbeidsinspectie gemeld en zijn 2.038 ongevalsonderzoeken gestart. Het aantal gestarte onderzoeken is vrijwel gelijk aan 2020, maar lager dan in 2019.

Slachtoffers en sectoren

In 2021 waren 2.014 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval, waarvan 60 met dodelijke afloop. Dit aantal wijkt nauwelijks af van eerdere jaren. De meeste dodelijke slachtoffers 2021 zijn gevallen in de sectoren handel (9), industrie (11) en vervoer en opslag (12). Opvallend is dat minder ongevallen niet leidt tot een afname van dodelijke slachtoffers. Een verklaring hiervoor is dat tijdens corona de grootste afname in meldingen van arbeidsongevallen heeft plaatsgevonden in sectoren waar toch al relatief weinig dodelijke bedrijfsongelukken plaatsvinden, zoals in sport, recreatie, horeca, cultuur, openbaar bestuur het openbaar bestuur en overheidsdiensten.