Nieuws
Publicatiedatum: 17 mei 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Meer dan de helft Nederlandse organisaties heeft geen RI&E

Slechts 45% van de Nederlandse organisaties heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijna driekwart heeft geen adequate RI&E, aldus de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in. In slechts 27 procent van de bedrijven is er een RI&E aanwezig waarin wél alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers is de kans groter dat er niet aan de verplichtingen van de Arbowet wordt voldaan en is ook de kans op arbeidsongevallen groter. Zo bleek onlangs uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Verplichtingen Arbowet ook zaak OR

De Arbowet schrijft voor dat elke organisatie met minimaal 1 fte een RI&E moet maken, met bijpassend Plan van aanpak. Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol als het gaat om de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Zo heeft u instemmingsrecht wat betreft de RI&E en het Plan van Aanpak. De RI&E dient compleet en betrouwbaar te zijn. Is er in uw organisatie al een aantal jaren niet naar de RI&E omgekeken en vindt u als OR dat het tijd is om de RI&E te vernieuwen? Of nog erger: is er helemaal geen RI&E aanwezig? Zet het dan zo snel mogelijk op de agenda van uw bestuurder. Gebruik daarvoor deze modelbrief.