Nieuws
Publicatiedatum: 7 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

Meer rechten PVT en PV in Verzamelwet pensioenen 2019

De Verzamelwet pensioenen 2019 staat sinds kort online ter internetconsultatie. Het wetsvoorstel omvat een aantal wijzigingen aangaande pensioenen, zoals versterking van het informatierecht en initiatiefrecht voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en Personeelsvergadering (PV). Hiertoe moeten artikelen 35b en 35c uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden aangepast. De voorgestelde versterking van deze medezeggenschapsrechten volgt het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). De wetswijzigingen moeten ervoor zorgen dat de pensioenwetgeving beter aansluit op de uitvoeringspraktijk.

PVT: versterkt informatierecht & initiatiefrecht
Een PVT is een medezeggenschapsorgaan dat kan worden opgericht bij 10-50 werknemer, een PV bij minder dan 10 werknemers. De PVT heeft op dit moment al een expliciet informatierecht, maar de bestuurder bepaalt zelf of hij de informatie schriftelijk of mondeling verstrekt. Ook voor de organisaties met een PVT geldt dat de bestuurder na de wetswijziging verplicht wordt om de informatie schriftelijk te verstrekken. Ook moet de bestuurder de PVT informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement. Tot slot introduceert het wetsvoorstel een initiatiefrecht voor de PVT. Hiermee wordt expliciet bepaald dat de PVT het onderwerp pensioen op de overlegagenda kan zetten en dat de bestuurder verplicht is om in overleg te gaan hierover.

PV: versterkt informatierecht
Op dit moment is de bestuurder al verplicht om advies te vragen over belangrijke veranderingen in de arbeidsvoorwaarde pensioen, als deze gevolgen hebben voor minstens een kwart van het personeel. Als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, krijgt de PV een expliciet informatierecht. Dat betekent dat u het recht heeft om informatie aangaande pensioen op te vragen bij uw bestuurder. Bovendien is hij verplicht deze informatie schriftelijk te overhandigen, indien de informatie schriftelijk beschikbaar is. Op dit moment is de bestuurder dat nog niet verplicht.

U heeft tot 24 mei de tijd om online op het wetsvoorstel te reageren via de website van de overheid.

Meer weten over uw rechten inzake pensioen? Bekijk de checklist Invloed op pensioen.