Nieuws
Publicatiedatum: 6 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vaccinatieregistratie

Meeste werkgevers willen weten (en registreren) wie geprikt is

Zeven op de tien werkgevers wil weten wat de vaccinatiestatus van het personeel is. Ruim 80% van die groep wil de vaccinaties ook laten registeren. Bijna alle werkgevers (93%) willen maatregelen treffen voor niet-gevaccineerden, zoals een verplichte coronatest, extra beschermingsmiddelen op de werkvloer of verplicht 1,5 meter afstand houden. Een heel klein deel van de werkgevers (8%) vindt dat niet vaccineren tot ontslag zou moeten leiden. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN onder 600 eigen leden, gepubliceerd op 4 september.

Zorgplicht en privacy

Volgens AWVN moet het mogelijk worden om in bepaalde situaties de vaccinatie van medewerkers te kunnen bevragen en registreren, als andere maatregelen niet (genoeg) helpen. De CoronaCheck-App kan hiervoor gebruikt worden, aldus AWVN. Maar op dit moment zitten werkgevers nog klem tussen de zorgplicht voor een veilige en gezonde werkplek enerzijds en de privacywet anderzijds die werknemers beschermt tegen vragen over en registratie van medische gegevens.

Verhulp

Werkgevers kunnen dit allemaal wel willen, maar volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp is de wet duidelijk: werkgevers mogen de vaccinatiestatus niet registeren en hier geen consequenties aan verbinden. Dit is in strijd met verschillende grondrechten die zwaarder wegen dan de Arbowet. ‘Maar om besmettingen met corona op de werkvloer te voorkomen, zijn er ook andere middelen die veel minder ver gaan en waarmee hetzelfde doel bereikt kan worden, zoals mondkapjes en afstand houden’ aldus Verhulp in de Volkskrant van 4 september.