Nieuws
Publicatiedatum: 4 november 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Minder beroepsziekten

In 2012 zijn er per 100.000 werknemers 266 beroepsziekten gemeld. Dat blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2013 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2011 lag dit aantal nog op 300 meldingen per 100.000 werknemers. Dit is een behoorlijke afname. Psychische aandoeningen kwamen het meest voor: 96 per 100.000 werknemers. Bij driekwart van deze meldingen ging het om overspannenheid of een burn-out.

 

Rol ondernemingsraad

Uw OR kan een bijdrage leveren om beroepsziekten terug te dringen. Zorg ervoor dat u minimaal één keer per jaar een jaarlijks voortschrijdend overzicht krijgt van de meldingen (van burn-out bijvoorbeeld). Bespreek dit overzicht tijdens een Overlegvergadering. Kijk of de gezondheidsrisico’s in de RI&E en in het plan van aanpak zijn opgenomen. Zo niet, stel dit aan de orde in de Overlegvergadering. Bespreek de risico’s op beroepsziekten ook met de achterban. Laat de bestuurder een bijeenkomst organiseren over de gevaren en de eventuele gevolgen van beroepsziekten. Werknemers zijn zich immers niet altijd bewust van de eventuele risico’s als ze nog geen duidelijke klachten hebben.