Nieuws
Publicatiedatum: 12 maart 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Ministerie SZW: blijvend aandacht nodig voor flexwerkers & medezeggenschap

Blijvende aandacht is nodig voor het betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap, zo pleitte Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), afgelopen week in een brief aan de Tweede Kamer. Alhoewel hij het belang van het betrekken van flexwerkers bij de medezeggenschap benadrukt, is hij niet van plan binnenkort de Wet op de ondernemingsraden (WOR) hiervoor aan te passen. De WOR biedt namelijk voldoende ruimte om kortere termijnen toe te passen wat betreft het kiesrecht, zodat flexwerkers dezelfde medezeggenschapsrechten kunnen krijgen als medewerkers in vaste dienst, aldus de Minister. Dat kan de OR zelf regelen.

Geen plaats voor flex in de OR?

98% van de OR-leden heeft een vast contract. Van de werkzame beroepsbevolking heeft maar 66% een vast contract. Vrijwilligers en zzp’ers maken samen 19% uit van de werkzame beroepsbevolking. Toch zijn er maar weinig organisaties waarbij zzp’ers en vrijwilligers zich verkiesbaar mogen stellen voor de OR of voor de OR mogen stemmen, zo bleek eind 2017 uit het OR Trends onderzoek, een peiling onder bijna 900 OR’en, van Performa.

Aanpassen OR-reglement actief & passief kiesrecht

Is er in uw ondernemingsraad voldoende aandacht voor de flexwerkers in uw organisatie? Medewerkers krijgen volgens de WOR artikel 6 lid 3 pas na 12 maanden werkzaam te zijn bij de organisatie passief kiesrecht. Voor de uitzendkrachten ligt deze termijn op 36 maanden. Via een aanpassing van het reglement kunt u deze termijnen verkorten, waardoor medewerkers zich sneller verkiesbaar kunnen stellen. Denk aan een termijn van bijvoorbeeld zes maanden voor uitzendkrachten en drie maanden voor andere medewerkers.

Artikel 6 lid 4 WOR bepaalt dat u groepen personen kunt aanmerken als in de onderneming werkzame personen, ook al zijn ze technisch gezien geen medewerker. Zo kunnen zij eerder hun stem laten gelden bij OR-verkiezingen. Ook dat regelt u in uw OR-reglement.

Wilt u eenvoudig online uw OR-reglement opstellen of aanpassen? Maak dan gratis gebruik van de online tool www.or-reglement.