Nieuws
Publicatiedatum: 18 juni 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
arbodienst

Nog twee weken om arbocontract op orde te brengen

Uw bestuurder heeft nog ruim anderhalve week om ervoor te zorgen dat het basiscontract met de arbodienstverlener voldoet aan de arbowetgeving. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, denk aan de toegang tot de werkvloer en de second opinion van een tweede bedrijfsarts. De arbowet is vorig jaar gewijzigd, en organisaties kregen een jaar de tijd om ervoor te zorgen dat het arbocontract aan de nieuwe wetgeving voldeed. Die tijd is per 1 juli 2018 om. Het basiscontract met de arbodienst is instemmingsplichtig. Heeft u nog geen instemmingsaanvraag ontvangen wat betreft het contract met de arbodienst? Zet dit dan direct op de agenda.

Verplichtingen basiscontract

Een aantal basiselementen zijn verplicht in het contract tussen de bestuurder en de arbodienst. Zo moet erin staan hoe de toegang voor medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Ook moet er in het basiscontract staan vermeld hoe het contact tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en uw ondernemingsraad geregeld is.