Nieuws
Publicatiedatum: 3 december 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

OK oordeelt: Gemeente Maastricht moet advies OR vragen voor overplaatsing

De Ondernemingskamer heeft het beroep van de ondernemingsraad van Gemeente Maastricht, over het besluit tot het oprichten van een shared service center, gegrond verklaard. De bestuurder mag geen uitvoering geven aan zijn besluit en moet eerst advies aan ondernemingsraad vragen. De personele gevolgen van dit besluit van de bestuurder – het samenvoegen van bepaalde salaris- en HR-diensten van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen in één servicecentrum – zijn namelijk adviesplichtig. De gemeente heeft aangegeven op korte termijn met de ondernemingsraad in gesprek te gaan.

Personele gevolgen adviesplichtig

In oktober stapte de OR naar de Ondernemingskamer. De maatregelen voor de personele gevolgen van de samenvoeging was al in gemeentelijke bladen gepubliceerd, op het moment dat advies werd gevraagd aan de OR. Niet alleen vroeg de bestuurder het advies te laat, ook had de OR graag nog andere aanvullende maatregelen gezien.

Recht van advies

Artikel 25, lid 5 van de WOR schrijft voor dat de bestuurder een definitief besluit neemt nadat de OR advies heeft uitgebracht. Dit besluit moet gebaseerd zijn op zijn voornemen en op de adviezen van de ondernemingsraad. De bestuurder stelt de OR eerst schriftelijk van dit besluit op de hoogte voordat hij tot uitvoering van dit besluit mag overgaan. In dit schriftelijk besluit geeft de bestuurder tevens aan of en welke OR-adviezen hij overneemt. Voor de niet overgenomen adviezen geeft hij een motivatie. Als de bestuurder nalaat aan de OR advies te vragen of afwijkt van het advies van de OR, dan kan de OR besluiten naar de Ondernemingskamer te stappen.

Meer weten over het adviesrecht van de ondernemingsraad? Bekijk deze checklist