Nieuws
Publicatiedatum: 9 april 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
PAGO PMO

Ondernemingsraad Carinova opnieuw in gesprek over verzuimprotocol

Na een storm aan kritiek en vragen uit de Tweede Kamer heeft zorginstelling Carinova zijn nieuwe verzuimprotocol ingetrokken. Het verzuimprotocol zou de medewerkers zelf verantwoordelijk stellen voor het regelen van vervangende hulp tijdens ziekte, en verplichtte hen zelfs ziektedagen later in te halen. Mogelijk zelfs een onwettige constructie, aldus de ciritici. De ondernemingsraad van Carinova had destijds ingestemd met het nieuwe protocol, maar kan nu van voren af aan beginnen met een nieuwe instemmingsprocedure.

Inhoudelijke toetsing vooraf?

Het verzuimprotocol was inhoudelijk getoetst door juristen, aldus Carinova. Uit navraag bij Carinova blijkt dat het standpunt van de zorginstelling is dat het slechts ‘om enkele zinsnedes ging die op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd’. Of dat het geval is, zal nog blijven. Er dient een geheel nieuwe instemmingsprocedure gestart te worden. Het eerste overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden is inmiddels achter de rug, volgende week bespreken alle partijen gezamenlijk het aangepaste protocol. Een woordvoerder van Carinova laat weten dat ‘de OR vanaf het begin integraal is betrokken.’ Het verzuimprotocol zal conform regelgeving het medezeggenschapstraject helemaal opnieuw doorlopen.