Nieuws
Publicatiedatum: 1 november 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Ondersteuning bedrijfsarts loopt niet altijd goed

Ondersteuning bedrijfsarts loopt niet altijd goed De Arbowet verplicht de werkgever om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts. Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning van bedrijfsartsen bij arbo, ziekteverzuim en re-integratie niet altijd soepel verloopt. Veel van de ondervraagde werknemers weten niet wat de taken en bevoegdheden van de bedrijfsarts zijn en bovendien kennen zij de procedures niet. De helft van de ondervraagde werknemers gaat bij werkgerelateerde gezondheidsklachten naar de huisarts in plaats van naar de bedrijfsarts.

Artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden

De bedrijfsarts moet een onafhankelijke deskundige zijn, maar 21 procent van de bedrijfsartsen komt regelmatig in situaties terecht waarin ze niet meer onafhankelijk kan werken. Dit komt door de opstelling van de werkgever, de werknemer of zelfs van de eigen arbodienst. Daarnaast is een deel van de werknemers niet overtuigd van de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Dit gaat ten koste van een optimale arbozorg. Uw ondernemingsraad kan een bijdrage leveren om deze knelpunten op te lossen. De OR moet immers de arbeidsomstandigheden stimuleren, zo staat in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zet het onderwerp op de agenda en kijk hoe de bedrijfsarts functioneert in uw organisatie. Probeer de informatievoorziening te verbeteren zodat iedereen weet wat hij van de bedrijfsarts kan verwachten.