Nieuws
Publicatiedatum: 14 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
burn-out

Ongekend hoog verzuim door hoge werkdruk

Bijna 520.000 werknemers hebben zich in 2021 ziekgemeld door een te hoge werkdruk. In 2014 was het aantal ziekmeldingen door een te hoge werkdruk nog 420.000. Werknemers die uitvallen door werkdruk zijn gemiddeld 38 dagen uit de running. Bij niet werkdruk gerelateerd verzuim zijn werknemers gemiddeld 17 dagen niet inzetbaar. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO.

Sectoren

De hoogste werkdruk wordt ervaren door werknemers in het onderwijs. Ook mensen in de ICT melden zich vaak ziek door een hoge werkdruk, net zoals werknemers met een taalkundig en creatief beroep (zoals kunstenaars en journalisten) en mensen in de zorg. In de agrarische sector en de sectoren transport en logistiek en in dienstverlenende beroepen kwam verzuim door een te hoge werkdruk minder vaak voor.

Rol OR

Werkdruk behoort tot de psychosociale arbeidsbelasting. De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 van de WOR) en een stimulerende taak (artikel 28 van de WOR) op het gebied van arbeidsomstandigheden. De OR kan bij de aanpak van werkdruk letten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Breng de risico’s voor werkdruk in kaart en zie toe dat de maatregelen die zijn gekozen goed aansluiten bij de knelpunten uit de RI&E.