Nieuws
Publicatiedatum: 11 januari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Ontslagrecht aangepast

De regels van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) worden met ingang van 1 maart 2012 aangepast. Dan geldt dat ook ontslagen die een werkgever met een zogenoemde beëindigingsovereenkomst wil realiseren onder de Wmco komen te vallen. Organisaties die twintig of meer werknemers willen ontslaan, zijn vanaf 1 maart altijd verplicht dit van tevoren te melden aan uitkeringsinstituut UWV en de vakbonden van het personeel. Dus ook wanneer de bestuurder individuele afspraken maakt met werknemers over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Collectief ontslag niet gemeld?

Worden de ontslagen niet gemeld? Dan kan het ontslag worden teruggedraaid. Let als OR op de naleving van de Wmco.