Nieuws
Publicatiedatum: 29 januari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Onvoldoende steun op de werkvloer voor ex-kankerpatiënten

Werkgevers, collega’s en leidinggevenden hebben onvoldoende begrip voor medewerkers die kanker hebben gehad. (Ex-)kankerpatiënten hebben last van late gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en een verminderde lichamelijke conditie. Hierdoor voelen ze zich beperkt op hun werk. Zo bleek onlangs uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3.600 (ex)-kankerpatiënten. Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers worden jaarlijks geconfronteerd met kanker. Van degenen die herstellen krijgt maar liefst een kwart (24%) uiteindelijk ontslag.

Instemmingsrecht ondernemingsraad re-integratie

Voor ondernemingsraden is arbo een van de belangrijkste thema’s. Voor het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van ziekteverzuim of het re-integratiebeleid heeft uw bestuurder zelfs uw instemming nodig, zo bepaalt artikel 27 lid 1 WOR. Hoe wordt er in uw organisatie omgegaan met medewerkers die lange tijd ziek zijn geweest en terugkeren naar de werkvloer? Ga dit na bij uw achterban, zet het onderwerp op de agenda en gebruik eventueel uw initiatiefrecht om een verbetering van het re-integratiebeleid voor te stellen.

Initiatiefvoorstel doen?

Wilt u een initiatiefvoorstel doen? Leg dit dan schriftelijk en voorzien van toelichting aan de bestuurder voor. Voordat uw bestuurder beslist, is hij verplicht in ieder geval uw voorstel tijdens de overlegvergadering te bespreken.

Gebruik daarvoor deze modelbrief.