Nieuws
Publicatiedatum: 6 oktober 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Oorzaken en gevolgen van werkstress

Werkstress is een tijd uit beeld geweest. Mede door de crisis was er geen aandacht voor. Dat is nu aan het veranderen. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de werknemers wel eens stress ervaart. Werkstress treedt bijvoorbeeld op als de eisen en kenmerken van de werksituatie en de capaciteiten en behoeften van medewerkers slecht op elkaar zijn afgestemd. Ook de arbeidsomstandigheden kunnen een rol spelen. De situatie waarin iemand moet werken levert dan stress op. Verder kunnen arbeidsverhoudingen een rol spelen. Het gaat dan om de sfeer waarin mensen werken en de invloed die ze hebben op hun werkzaamheden. Werknemers ervaren stress door externe druk die er op hen wordt uitgevoerd. Als dat een langere periode duurt dan raken de energie en de reserves van het lichaam uitgeput. Dat gaat ten koste van de weerstand van werknemers en leidt uiteindelijk tot langdurig ziekteverzuim.
 
Werkstress binnen de OR
OR-leden hebben naast hun normale werk ook het OR-werk dat ze moeten doen. Vooral in de piekperioden levert dat werkdruk en werkstress op. De druk die er vanuit de achterban en de bestuurder op de OR-leden wordt gelegd bij bijvoorbeeld een reorganisatie maakt het OR-werk soms zwaar. Het is de kunst om de balans te vinden tussen uw reguliere werk en de taken van de OR. Goede afspraken maken met de bestuurder over de uren voor de OR-leden kunnen voor een oplossing zorgen. Soms kan ook de inzet van een ambtelijk secretaris, een externe deskundige of een commissie de werkdruk van OR-leden verminderen. Zorg er bovendien voor dat u zich niet laat opslokken door details, en bewaak uw eigen grenzen.
 
Mogelijkheden OR
De OR heeft verschillende mogelijkheden om aan de slag te gaan met het verminderen van werkstress op het werk. U kunt het onderwerp op de agenda zetten tijdens het overleg met de bestuurder. U kunt ook initiatief nemen om met voorstellen te komen. Daarbij kunt u een deskundige inschakelen. Bovendien mag de bestuurder zonder instemming van de ondernemingsraad geen besluiten nemen over arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en ziekteverzuim.