Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

OR: jongeren ondervertegenwoordigd

Ondernemingsraden blijken qua leeftijd geen perfecte afspiegeling te zijn van het personeel dat zij vertegenwoordigen. Er is een duidelijke oververtegenwoordiging van de categorie 35 tot 55 jaar. 62% van de OR-leden behoort tot die leeftijdsgroep, terwijl volgens het CBS 51% van de werkzame beroepsbevolking in die categorie zit. Met name jonge werknemers tot 35 jaar zijn ondervertegenwoordigd in de OR. Slechts 20% van de OR-leden behoort tot deze categorie, terwijl in een gemiddelde organisatie toch 1 op de 3 werknemers tot deze groep behoort. Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap, van Performa Uitgeverij en FNV Formaat.

Generatiekloof?
Is er dan sprake van een generatiekloof? Daar wijst het volgende misschien wel op. Rond de 40% van de OR-leden vindt dat jongeren en ouderen in de ondernemingsraad op een of meer punten van elkaar verschillen. 41% vindt dat jongeren anders communiceren met directie en achterban dan ouderen. Eenzelfde percentage vindt dat jongeren andere standpunten in de OR innemen. Ruim een op de drie zegt dat jongeren andere keuzes maken in de onderwerpen die de OR zou moeten behandelen. Toch zien veel ondernemingsraden het verschil tussen generaties niet als een probleem: 76% is namelijk van mening dat hun OR een goede afspiegeling vormt van hun organisatie.