Nieuws
Publicatiedatum: 28 augustus 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
Verkiezingen

OR vooral voor medewerker met vast contract

In de praktijk blijkt dat OR’en vooral vaste medewerkers vertegenwoordigen. Uit OR Trendonderzoek 2017, een steekproef onder bijna 900 OR’en, blijkt dat zij bijna altijd actief en passief kiesrecht hebben. Tijdelijke medewerkers daarentegen hebben maar in 76% van de gevallen actief kiesrecht en in 67% passief kiesrecht. Voor uitzendkrachten en gedetacheerden liggen die percentages nog veel lager: 36% en 32% van de organisaties met uitzendkrachten en gedetacheerden.

Scheve vertegenwoordiging

Dat is een slechte zaak. In de praktijk wordt de OR daardoor onevenredig vaak door medewerkers met een vast contract vertegenwoordigd. Bovendien betekent het dat veel OR’en feitelijk de wet overtreden, de wetgever geeft expliciet aan welke termijnen er gelden. Vaste en tijdelijke medewerkers mogen zes maanden na aanvang van hun werk meestemmen en na 12 maanden mogen zij zich kandidaat stellen. Met deze termijnen wordt voor alle groepen medewerkers gerommeld. Het komt regelmatig voor dat er andere dan de wettelijke termijnen worden aangehouden. Zo geldt bij 13% van de vaste medewerkers een termijn van meer dan zes maanden voordat zij actief kiesrecht krijgen, bij de tijdelijke medewerkers is dit het geval bij 38%