Nieuws
Publicatiedatum: 18 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Doorwerken na AOW

Oudere werknemer wil door na pensioenleeftijd

77% van de werknemers tussen de 45 en 65 jaar wil na de pensioengerechtigde leeftijd blijven werken. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, uitgevoerd door het CBS en TNO. Minder uren en lichter werk zijn de meest genoemde voorwaarden om door te gaan.

Arbeidsomstandigheden

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de respondenten bereid is om na hun pensioengerechtigde leeftijd nog door te werken, als zij in ruil hiervoor minder dagen kunnen werken. Ook geeft ongeveer 20% van de respondenten aan dat lichter werk, dan wel fysiek of psychisch, een voorwaarde is om door te gaan. Net zo veel respondenten geven aan dat zij graag doorgaan wanneer stoppen betekent dat zij er financieel op achteruit gaan. Het salaris moet dus wel toereikend blijven.

OR

Voor werkgevers en werknemers verandert er veel zodra een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Er hoeft geen premie meer betaald te worden voor verzekering tegen werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wel heeft een werknemer van AOW-leeftijd nog steeds recht op het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Het kan aantrekkelijk zijn om oudere, ervaren werknemers na hun pensioenleeftijd in dienst te houden. Gebruik uw initiatiefrecht en vraag de bestuurder om beleid te maken voor werknemers die na de AOW-leeftijd willen doorwerken. Wilt u meer weten over doorwerken na de AOW-leeftijd? Lees dan onze checklist.