Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Overheid helpt discriminatie tegengaan

Uw OR heeft een wettelijke taak om discriminatie tegen te gaan. Dit staat in artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden. Het is vaak lastig om handen en voeten te geven aan deze taak, maar de Rijksoverheid schiet te hulp. De Rijksoverheid wil namelijk geen zaken meer doen met organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie. De overheid werkt nu met een antidiscriminatiebeding in de contracten voor de inhuur van uitzendkrachten. U kunt ‘meeliften’ op dit nieuwe beleid van de overheid door uw initiatiefrecht te gebruiken en een voorstel voor een soortgelijk beding te maken voor uw organisatie.