Nieuws
Publicatiedatum: 27 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Primark overtreedt WOR en negeert klachten werknemers

Kledingketen Primark negeert de wet met het niet hebben van een ondernemingsraad. Het personeel is hiervan aantoonbaar de dupe. Zo ervaart maar liefst driekwart van de medewerkers een te hoge werkdruk, ziekmelders worden regelmatig gedwongen te werken en het aanvragen van verlof levert grote problemen op. Ruim 80 procent van de medewerkers vindt dat er een ondernemingsraad moet komen. Daar is tot nu toe geen gehoor aangegeven, volgens onderzoek van vakbond FNV. De FNV wil nu zo snel mogelijk concrete afspraken maken over een OR en het welzijn van de werknemers met de directie van Primark.

 

Rechten ván OR

Een OR heeft verstrekkende rechten als het gaat om het welzijn van de medewerkers. Zo geldt er instemmingsrecht op arbeidsomstandigheden. Ook de beklaagde werkroosters en controlesystemen zoals de camera’s waar Primark gebruik van maakt vallen onder het instemmingsrecht. Geen OR die ingestemd zou hebben met de wanpraktijken van Primark. Zo wordt kristalhelder hoe belangrijk de rechten én plichten van de OR zijn.

Recht óp OR

Het instellen van een ondernemingsraad is verplicht bij minimaal 50 werknemers, zo is vastgelegd in Hoofdstuk 2 artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een bestaande OR of de werknemers gezamenlijk kunnen op verzoek van de ondernemer zichzelf tijdelijk buiten spel zetten. Dat kan voor een maximale periode van vijf jaar en alleen als het bijzondere omstandigheden betreft. Maar hier is bij Primark geen sprake van. En zelfs dan heeft het personeel nog steeds recht op informatie over de economische situatie, ontwikkeling van werkgelegenheid en ingrijpende veranderingen van de arbeidsovereenkomsten van de organisatie.