Nieuws
Publicatiedatum: 2 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot
PAGO PMO

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een medewerker die zich ziek meldt wegens psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen. Alhoewel griep en verkoudheid verreweg de meest genoemde klachten zijn om niet op het werk te verschijnen, is de gemiddelde verzuimduur slechts drie dagen. Zo bleek onlangs uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rol ondernemingsraad ziekteverzuim

Een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid is instemmingsplichtig, zo is vastgelegd in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zorg dat u goed op de hoogte bent van het beleid en de beschikbare cijfers op het gebied van verzuim in uw organisatie. Naast het instemmingsrecht, kunt u ook gebruikmaken van uw initiatiefrecht om het verzuimbeleid op de agenda te zetten.