Nieuws
Publicatiedatum: 23 januari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Raad voor de Rechtspraak

Raad voor de Rechtspraak: trek wetsvoorstel in over vervangen zieke werknemers

De Raad voor de Rechtspraak heeft forse kritiek op het wetsvoorstel waarbij kleine en middelgrote werkgevers voortaan al na één jaar langdurig zieke werknemers mogen vervangen. Deze werkgevers zijn veel eerder gebaat bij een verkorting van de loondoorbetalingsplicht (van twee naar een jaar), dan bij duidelijkheid van snellere vervanging. Ook ziet de Raad geen enkel voordeel voor de werknemers. Dat staat in een advies van de Raad voor de Rechtspraak van 8 januari.

Veel rechtszaken
De Raad beoordeelt of nieuwe wetten juridisch uitvoerbaar zijn en niet leiden tot veel rechtszaken. En dat laatste verwacht de Raad juist wel: veel conflicten tussen werkgever en werknemer over de re-integratie-inspanningen van de werkgever die een vroeg verzoek doet tot afsluiting van het eerste spoor, wat niet bijdraagt aan een succesvolle re-integratie. De Raad voorziet dat veel van dit soort conflicten leiden tot complexe gerechtelijke procedures. Daarom adviseert de Raad het huidige wetsvoorstel niet zo in te dienen.